سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
با هر آدمى دو فرشته است که او را مى‏پایند و چون قدر الهى رسد بدان واگذارش نمایند ، و مدت زندگانى که براى انسان است چون سپرى وى را نگهبان است . [نهج البلاغه]
مطالب گوناگون از سطح اینترنت